mgr Justyna Wójcik - Wolińska

Justyna Wójcik - Wolińska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią, które ukończyłam
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Moje szczególne zainteresowania zawodowe, związane
z terapią dzieci z wadą słuchu, skłoniły mnie do poszerzenia swojej wiedzy na studiach podyplomowych z Surdologopedii. Posiadam również tytuł licencjonowanego terapeuty Bilateralnej Integracji.

Od 2016 roku jestem aktywna zawodowo, jednak swoje pierwsze doświadczenia w pracy logopedy zdobywałam już w trakcie studiów podczas wolontariatu i praktyk.

Obecnie prowadzę terapię logopedyczną i surdologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodzieżą szkolną z niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, dysleksją, niedokształceniem mowy o typie afazji, autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną.

Dbając o najwyższą jakość prowadzonej terapii, stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc
w certyfikowanych szkoleniach i kursach z dziedziny logopedii, audiologii i ortodoncji.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej

Kurs Bilateralnej Integracji z tytułem Providera - Terapeuty

Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu

Integracja odruchów ustno-twarzowych - poziom 1

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN – diagnoza
i terapia

Metoda Dobrego Startu

Specjalizacje
logopedia
Powiązane usługi