Informacje o zapisach

Osoby chcące korzystać z bezpłatnej opieki lekarzy pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny, pediatra) oraz pielęgniarek środowiskowych i położnej prosimy o wypełnienie deklaracji wyboru Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki oraz Położnej POZ. Można to zrobić na trzy sposoby:

  1. drukując i wypełniając formularz w formacie PDF dostępny na naszej stronie, który następnie należy dostarczyć do rejestracji Lubimed.pl
  2. wypełniając formularz elektronicznie (MS Word) i przesyłając go na lekarz.rodzinny@lubimed.pl
  3. zgłaszając się do rejestracji Lubimed.pl gdzie czekają gotowe do wypełnienia formularze (adres oraz godziny pracy naszego Centrum można znaleźć tutaj)
Pamiętaj aby do swojego formularza dołączyć również wypełnione oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej (więcej informacji dostępnych w ramce).
Oświadczenie Pacjenta

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Deklaracja wyboru lekarza

(MS Word) (PDF)

Deklaracja wyboru pielęgniarki

(MS Word) (PDF)

Deklaracja wyboru położnej

(MS Word) (PDF)

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Czy muszę wypisać się od mojego dotychczasowego lekarza rodzinnego?
Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej?
Czy mogę korzystać tylko z porad lekarza rodzinnego, którego nazwisko wskazałem w deklaracji?
Czy należy wybrać lekarza w miejscu zamieszkania?