Logopedia

Logopeda zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. 

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale wprowadza również ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Konsultacje logopedyczne

Nasi specjaliści

Czym się zajmujemy?

Terapia wad wymowy

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

  • opóźniony rozwój mowy
  • afazja dziecięca
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • zespół Aspergera
  • zespół Downa

Terapia dzieci niesłyszących

Terapia dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego

Terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Jak przygotować się do terapii?

Dziecko powinno być zdrowe, bez kataru. Wizyty umawiane są na konkretne godziny prosimy o wcześniejsze przybycie. 

Rehabilitacja