Laboratorium

Dzięki współpracy z wiodącymi laboratoriami diagnostycznymi, oferujemy naszym pacjentom możliwość wykonania niemal każdego testu laboratoryjnego z krwi, moczu czy innych płynów ustrojowych. W celu wykonania badań, zapraszamy do punktu pobrań zlokalizowanego na parterze przychodni (wejście główne lub od parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00. W większości wypadków, wyniki testów dostępne są już tego samego dnia. Pacjenci ze skierowaniami od lekarza POZ w LUBIMED.PL oraz posiadający abonament Medica Polska korzystają z badań bezpłatnie. Oferujemy także pakiety badań adresowane do pacjentów w różnych kategoriach wiekowych oraz różnymi czynnikami obciążającymi, umożliwiające skorzystanie ze specjalnych cen. Przed zgłoszeniem się do punktu pobrań, zalecamy wcześniejszy kontakt z naszym personelem w celu potwierdzenia jak należy przygotować się do danego badania.

EKG

Elektrokardiografia to podstawowe badanie stosowane w diagnostyce chorób serca i układu krążenia. W LUBIMED.PL wykonuje je wykwalifikowany personel medyczny korzystający z nowoczesnego sprzętu. Wyniki badan podlegają ocenie lekarzy POZ, a w sytuacjach wątpliwych są konsultowane przez specjalistów w dziedzinie kardiologii.

Echokardiografia

Do tego nieinwazyjnego badania wykorzystujemy specjalnie wyposażony aparat USG, posiadający specjalną sondę oraz oprogramowanie. Echokardiografia pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, w tym ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych. Umożliwia także określenie przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych oraz naczyń wieńcowych.

Spirometria

Badanie spiromeytryczne jest najważniejszym badaniem czynnościowym układu oddechowego, pozwalającym ocenić w sposób obiektywny działanie płuc. Badanie jest wykonywane przy użyciu spirometru, wyposażonego w ustnik, przez który oddycha osoba badana, co pozwala określić objętość powietrza wdychanego oraz wydychanego. Korzystając z tej metody diagnostycznej możemy na przykład stwierdzić występowanie u pacjenta astmy.

Videokolposkopia

Videokolposkopia jest kolejnym nieinwazyjnym badaniem wykonywanym w LUBIMED.PL. Pozwala ono na bezbolesne badanie szyjki macicy u każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie. Dzięki videokolposkopii możliwe jest wykrywanie stanów przednowotworowych. Przy jej użyciu weryfikujemy nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i zalecamy wykonanie go przed każdym leczeniem zmian na szyjce macicy.

KTG

Badanie kardiotokograficzne składa się z rejestracji akcji serca płodu, czyli kardiografii oraz tokografii będącej zapisem czynności skurczowej macicy. W naszej placówce zwykle zalecamy i wykonujemy KTG poczynając od 32go tygodnia ciąży. Jego przeprowadzenie nie wiąże się z żadnym bólem dla ciężarnej i polega na umieszczeniu na brzuchu leżącej kobiety dwóch rodzajów czujników. Jeden z nich to czujnik ultradźwiękowy rejestrujący pracę serca płodu, drugi z kolei mierzy czynność skurczową macicy. Wyniki badania KTG śledzimy na monitorze aparatu, ale co najważniejsze zapisujemy na papierze w podobny sposób jak dzieje się to w wypadku badań EKG.

USG – ultrasonografia

Ultrasonografia to bardzo powszechnie stosowana metoda diagnostyczna, wykorzystywana do badań narządów wewnętrznych. W zależności od rodzaju wykorzystywanego aparatu USG, w szczególności wyposażenia w różne rodzaje tzw. głowic USG, możliwe jest wykorzystanie tej metody obrazowania w ocenie niemal wszystkich układów wewnętrznych organizmu ludzkiego. Nowoczesny aparat wykorzystywany w LUBIMED.PL oraz zatrudnieni przez nas specjaliści pozwalają na przeprowadzenie badań jamy brzusznej, układu kostno-stawowego (również u dzieci), układu naczyniowego, tarczycy, narządów moczowo-płciowych oraz ciąży.